PHP - Bitový exkluzívny súčet: ^

Hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny súčet je u šifrovanie, pretože má takú vlastnosť keď znovu použijeme na výsledok rovnakú masku tak dostaneme spät pôvodný vstup, takže role masky si možno predstaviť ako kľúč. funguje nasledovne: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

^

Popis

par1 ^ par2
Použitá kľúčové slová: ^

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie Bitový exkluzívny súčet:
$x = 123 ^ 25;      // x = 98
$y = $x ^ 25;        // y = 123
$z = $x ^ 123;       // z = 25

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový exkluzívny súčet:
$i ^ $j
0xAC ^ $k
631 ^ (0xF0 ^ $k)

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0x1A ^ 0x1A

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk