PHP - typy a premennéPríklady - PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
PHP
++$i;
(bool) 0
(double)$x
(double)$y / 5
V iných jazykoch: en hu cz sk