PHP - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie Sčítanie:
$x = 95 + 5;     // x=100
$y = 100 + $x;    // y=200
$z = ($x+$y+30)+3; // z=333

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
$i + 5
15 +7.5
(100 + $i +8  ) +2

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
8 + 12
($x * 2 / $y +5)
(25 / 2 + 1) + 2
(3 + $i)
($j + 8)
($x * 2 / $y +5)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk