PHP - Väčší ako: >

Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

>

Popis

par1 > par2
Použitá kľúčové slová: >

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Väčší ako druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

PHP

Možné požitie Väčší ako:
$a = 2 > funkc(3); 
$b = 1.14 > $x; 
if ( $y > 32 )  
   $c=true;

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Väčší ako:
$x > $y
10 > f(9.9)
$j > 128 || false

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if ($x>0xabc)
  $y = (double)$x / 0xa;    // y = 466
10 >$a && $a>5
$a>1 || $a<100
do --$i; while ( $i > 0);
10 >$a || $a<5
$x > 3.14

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk