PHP - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
PHP
$x = 012
         // a = true
false && true
(double)$x / 0xa
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
$x / 0.5
V iných jazykoch: en hu cz sk