Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití závorky:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
!(10 >a || a<5)
(100 + i +8  ) +2
(x / 5) * 10
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
(x << y) << 2
(x >> 2) >> 2
V jiných jazycích: en hu cz sk