Příkaz pokračování: continue, continue while, continue for, continue do, next

Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci. to znamená, že pokud to zavoláme tak přerušíme běh cyklu a pokračujeme s následující iteraci.

continue

Popis

continue ;
Použitá klíčová slova: continue
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití příkaz pokračování:
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
    continue;
 }
 x++; 
}

continue while

Popis

continue while
Použitá klíčová slova: while continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue for

Popis

continue for
Použitá klíčová slova: continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue do

Popis

continue do
Použitá klíčová slova: do continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití příkaz pokračování:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
    continue while
 end if
 x=x+1 
loop

continue

Popis

continue ;
Použitá klíčová slova: continue
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití příkaz pokračování:
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
    continue
 end;
 inc(x); 
end;
V jiných jazycích: en hu cz sk