Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo: CByte, CUByte, byte

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 255;
byte x=5;      // x = 5
byte y = 15 % 4;  // y = 3
y = (byte)(x * y); // z = 15

CByte

Popis

 CByte (expr)
Použitá klíčová slova: cbyte

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As byte=5      ' x = 5
Dim y As byte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CByte((x * y)) ' z = 15

CUByte

Popis

 CUByte (expr)
Použitá klíčová slova: cubyte

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 255
Dim x As ubyte=5      ' x = 5
Dim y As ubyte= 15 mod 4  ' y = 3
y = CUByte((x * y)) ' z = 15

byte

Popis

 byte (expr)
Použitá klíčová slova: byte

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 255;
x:=5;      // x = 5
y:= 15 mod 4;  // y = 3
y := byte((x * y)); // z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk