Basic - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití závorky:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * &HFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
2 and (i and 4)
(x-y)-30.5
(25 \ 2 + 1) + 2
(j + 10) <= 128
V jiných jazycích: en hu cz sk