Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo: CULngInt, QWord, CULng

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C#

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

CULngInt

Popis

 CULngInt (expr)
Použitá klíčová slova: culngint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))   ' z = 8968580754

QWord

Popis

 QWord (expr)
Použitá klíčová slova: qword

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

CULng

Popis

 CULng (expr)
Použitá klíčová slova: culng

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk