Object Pascal - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití závorky:
x := 90 mod 8;    // x = 2
y := 15 mod 4;    // y = 3
z := (x mod y) mod 5;// z = 2

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(x shr 2) shr 2
(i and j) < 128
double((x * y))
(x shl y) shl 2
(j + 10) <= 128
(b or c) or a
V jiných jazycích: en hu cz sk