Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo: CSng, single

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0

CSng

Popis

 CSng (expr)
Použitá klíčová slova: csng

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
Dim x As single= 3.14159265359 ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789   ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))    ' z = 387850976.0

single

Popis

 single (expr)
Použitá klíčová slova: single

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo:
x:= 3.14159265359; // x = 3.14159274
y:= 123456789;   // y = 123456792.0
y :=single((x * y));    // z = 387850976.0

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk