Explicitní konverze na 16bitové celé číslo: CShort, CInt, smallint, integer

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 16bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;    // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);  // z = 30850

CShort

Popis

 CShort (expr)
Použitá klíčová slova: cshort

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234    ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))  ' z = 30850

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá klíčová slova: cint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234    ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))  ' z = 30850

smallint

Popis

 smallint (expr)
Použitá klíčová slova: smallint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));  // z = 30850

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá klíčová slova: integer

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 16bitové celé číslo:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;    { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));  { z = 30850}

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk