Násobení: *

Násobení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.Násobení je asociatívní operace proto je důležité pořadí vstupu. je třeba věnovat pozornost aby typ výstupu byl dostatečně velký, jinak operace snadno může způsobit přetečení. například násobení dvou 16-bitových čísel musíme dat nejméně do 32-bitové proměnné, abychom zabránily přetečení.

*

Popis

par1 * par2
Použitá klíčová slova: *

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Násobení:
x = 10 * 5;      // x=50
y = 100 * 1.2;   // y=120
z = (x / 5) * 10;// z=100

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Násobení:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
i = x * 5
x * 2 / y
x * 2 div y
(x * y)
(x * y)
(x * y)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk