Cyklus s podmínkou na začátku: while, while end while, do while loop, while do, while wend

Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už před první spuštěním dojde k otestování podmínky, použití tohoto cyklu je vynikající v situacích kdy možná že ani jednou nebude potřeba provest cyklus.

while

Popis

while (condition) statement
Použitá klíčová slova: while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
while ( y <= 32 ) 
  y++;

while end while

Popis

while condition
statements
end while
Použitá klíčová slova: while end

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0
while i<10
 i=i+1
end while
x =0
while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
end while

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
end while
if x >= 12 then
  while y >= 0  
   y=y-1
end while
end if
while y <= 32  
  y=y+1
end while

do while loop

Popis

do while condition
statements
loop
Použitá klíčová slova: do while loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do while y <= 32  
  y=y+1
loop

while do

Popis

while condition do statement;
Použitá klíčová slova: do while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i:=0;
while i<10 do inc(i);
x :=0;
while i<20 do
begin
 i:= i+2;
 if i=16 then
 begin
  continue
 end;
 inc(x); 
end;

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
while y <= 32 do 
  inc(y);

while wend

Popis

while condition
statements
 wend
Použitá klíčová slova: while wend

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC

Příklady

Basic

Možné použití Cyklus s podmínkou na začátku:
i=0
do while i<10
 i=i+1
loop
x =0
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
V jiných jazycích: en hu cz sk