Menší nebo rovno: <=

Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, který se používá k porovnání dvou čísel.

<=

Popis

par1 <= par2
Použitá klíčová slova: <=

Vstup


Výstup

  • Výsledek - Logická hodnota Vrátí pravdivý výsledek, pokud je první číslo Menší nebo rovno druhé, jinak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to přes všechny druhy čísel.
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Menší nebo rovno:
a = 2 <= funkc(false); 
b = x <= 12; 
while ( y <= 32 )  
   y++;

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Menší nebo rovno:
x <= y * 5
2 <= f(1.9)
(j + 10) <= 128 

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
y <= x

Můžete to najít v následujících kolekcích: Relační operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk