Příkazy

Příkazy jsou jedním krokem programu.

Příkazy


Výrazový příkaz Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.
Cyklus s podmínkou na konci Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé it...
Cyklus s podmínkou na začátku Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už...
Podmíněný příkaz Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech...
Blok příkazů Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro spojeni více příkazů, nakonec redukuje do jednoho příkazu c...
Deklarace automatické proměnné Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v přípa...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či ne byla splnena....
příkaz inkrementace Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.
příkaz dekrementace Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
  continue;
 }
 x++; 
}
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
byte y = 15 % 4;
if (i - 10 >0) i = i-5;
do --i; while ( i > 0);
do --i; while ( i > 0);

Příkazy


Výrazový příkaz Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.
Přiřazení Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedino...
Cyklus s podmínkou na konci Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé it...
Cyklus s podmínkou na začátku Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už...
Podmíněný příkaz Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech...
Blok příkazů Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro spojeni více příkazů, nakonec redukuje do jednoho příkazu c...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v přípa...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či ne byla splnena....
příkaz inkrementace Příkaz inkrementace je matematická operace, která slouží pro zvětšení čísla o jedničku.
příkaz dekrementace Příkaz dekrementace je matematická operace, která slouží pro zmenšení čísla o jedničku.
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while y>1 do
begin
 inc(x);
 dec(y);
end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x>5 then
 y := x / $a; // y = 1
i:=10;
repeat dec(i) until not i > 0;
inc(i);

Příkazy


Cyklus s podmínkou na konci Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé it...
Cyklus s podmínkou na začátku Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či byla splnena. už...
Podmíněný příkaz Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech...
Blok příkazů Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro spojeni více příkazů, nakonec redukuje do jednoho příkazu c...
Deklarace automatické proměnné Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v přípa...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či ne byla splnena....
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
Dim x As single= 3.14159265359
V jiných jazycích: en hu cz sk