Zbytek po dělení: %, mod

Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat zbytek po celočíselném dělení. pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme jednoduše otestovat delitelnost celých čísel, v případě když výsledek je 0 tak číslo je dělitelné beze zbytku.

%

Popis

par1 % par2
Použitá klíčová slova: %

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Zbytek po dělení:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Zbytek po dělení:
i % 4
121 % 40
(0xff % 50 % 10) % 2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
(15 % 4)
(1500 % 60)
70 % 8
 y = 15 % 4
 y = 1025 % 8

mod

Popis

par1 mod par2
Použitá klíčová slova: mod

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití Zbytek po dělení:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Zbytek po dělení:
i mod 4
121 mod 40
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
70 mod 8
(1500 mod 60)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk