Pascal - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Pascal

Možné použití závorky:
x := 90 mod 8;    { x = 2}
y := 15 mod 4;    { y = 3}
z := (x mod y) mod 5;{ z = 2}

Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
not(32 shr 2)
(x+y+30)+3
(i and j) < 128
(x shl y) shl 2
-(15123 div 70)
(25 div 2 + 1) + 2
V jiných jazycích: en hu cz sk