Dělení celých čísel: /, \, div

Dělení celých čísel je matematická operace, kterou je možné použit pouze pro celá čísla. výsledek delení dostaneme bez zaokrouhlení jednoducho s vypouštěním zlomku.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

C

Možné použití Dělení celých čísel:
x = 250 / 8;    // x=7
y = x / 3;     // y=2
z = (x * 2 / y +5);// z=9

C

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i / 0x0a
27 / 3
(25 / 2 + 1) + 2

C

Další kousky ukázkových kódu:
70 / 8
(15123 / 70)
 y = 1025 / 8

\

Popis

par1 \ par2

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Dělení celých čísel:
x = 250 \ 8    ' x=7
y = x \ 3     ' y=2
z = (x * 2 \ y +5)' z=9

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
70 \ 8
(15123 \ 70)

div

Popis

par1 div par2
Použitá klíčová slova: div

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Příklad

Možné použití Dělení celých čísel:
x = 250 div 8;    // x=7
y = x div 3;     // y=2
z = (x * 2 div y +5);// z=9

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení celých čísel:
i div 0x0a
27 div 3
(25 div 2 + 1) + 2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
(15123 div 70)
(1512345 div 70)
70 div 8
 y = 1025 div 8
 y = 10250 div 8

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk