Logická konstanta pravda: true

Logická konstanta pravda používá se následovně:

true

Popis

true
Použitá klíčová slova: true

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
a || true
a || true
!b && true
c=true
true && true
true

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk