Výrazový příkaz: ;

Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyhodnocení pak běh programu pokračuje s dalším příkazem.

;

Popis

expression ;
Použitá klíčová slova: ;

Vstup

  • expression -
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

 j = 3;
 ret = j<i;
 x = 10 * 5 -j;

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
a2 = false || true;
i = x * 5;
y = 100- x;
y = 100 * 1.2;
y = 15 % 4;
i=10;
Výrazový příkaz v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk