64bitové bezznaménkové číslo: ulong, UInt64, qword, ulongint, unsigned long long

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá klíčová slova: ulong
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C#

Příklady

Příklad

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;    // x = 7001234
ulong y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (ulong)(x * y);   // z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá klíčová slova: uint64
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C# | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Příklad

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
UInt64 x=7001234;    // x = 7001234
UInt64 y = 10250 div 8;  // y = 1281
y = (UInt64)(x * y);   // z = 8968580754

qword

Popis

 qword
Použitá klíčová slova: qword
Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;    // x = 7001234
y:= 10250 div 8;  // y = 1281
y := QWord((x * y));   // z = 8968580754

ulongint

Popis

 longint
Použitá klíčová slova: ulongint
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulongint=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulongint= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULngInt((x * y))   ' z = 8968580754

unsigned long long

Popis

 unsigned long long
Použitá klíčová slova: long unsigned
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
unsigned long long x=7001234;    // x = 7001234
unsigned long long y = 10250 / 8;  // y = 1281
y = (unsigned long long)(x * y);   // z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk