C++ - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET

Příklady

C++

Možné použití závorky:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

C++

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

C++

Další kousky ukázkových kódu:
(x-y)-30.5
(x << y) << 2
2 & (i & 4)
z = (x * 2 / y +5)
(j + 8) >= 3
-(1500 % 60)
V jiných jazycích: en hu cz sk