Logický součin: &&, and, AndAlso

Logický součin funguje následovně: výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdanepravda
pravdanepravda nepravda
pravda pravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

&&

Popis

par1 && par2
Použitá klíčová slova: &&

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a && b
a && true
10 >a && a>5

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
!b && true
a && b
 b2 = x && y

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Jestliže první operand neni pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Object Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := false and false; // a1 = false
a2 := false and true; // a2 = false
a3 := true and false; // a3 = false
a4 := true and true;  // a4 = true

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
b2:= x and y;
a and b
not b and true

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Oba operandy se vyhodnocují nezávisle na hodnote prvního operandu.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a and b
a and true
10 >a and a>5

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
not b and true
a and b
Dim b2 As boolean= x and y

AndAlso

Popis

par1 AndAlso par2
Použitá klíčová slova: andalso

Vstup


Výstup

Druhý operand se vyhodnocuje jen v tom případe když hodnota prvního operandu je pravda.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false AndAlso false ' a1 = false
a2 = false AndAlso true ' a2 = false
a3 = true AndAlso false ' a3 = false
a4 = true AndAlso true  ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součin:
a AndAlso b
a AndAlso true
10 >a AndAlso a>5

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk