32bitový reálné číslo: float, single

32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 x 10 na 38 až +3,4 × 10 na 38 a má přesnost 7 číslic. to znamená, že je to pravda že môžeme do neho uložiť aj veľké čísla ale musíme počítať že nad číslom #N () dôjde k zaokruhlení. například je to možné použít pro ukládání velkých čísel kde nejsou aź tak důležité menší části, nebo v případe malých celých čísel s zlomkem. jestliže to používáme pro ukládání celých čísel tak nejvetší celé číslo který bez zaokruhlení je schopen uložit je 2 na 24. 32bitový reálné číslo následujícím zpusobem se ukládá: 1bit znaménko, 8bit exponent a 23bit mantisa .

float

Popis

 float
Použitá klíčová slova: float
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití 32bitový reálné číslo:
float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0

single

Popis

 single
Použitá klíčová slova: single
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití 32bitový reálné číslo:
Dim x As single= 3.14159265359 ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789   ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))    ' z = 387850976.0

Můžete to najít v následujících kolekcích: reálná čísla | čísla | Datové typy
32bitový reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk