Cyklus s podmínkou na konci: do while, do loop while

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v důsledku toho bude cyklus proveden nejméně jednou. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je pravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá klíčová slova: do while

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Cyklus s podmínkou na konci:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
  i++;
  if (i==5)
    break;
} while ( i <10);

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
do --i; while ( i > 0);

do loop while

Popis

do
statements
loop while condition
Použitá klíčová slova: do while loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Cyklus s podmínkou na konci:
i=10
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do
  i=i+1
  if i=5 then
    exit do
end if
loop while i <10
Cyklus s podmínkou na konci v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk