Bitový posun vpravo: >>, shr

Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do prava kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vpravo můžeme použít pro dělení s mocninou 2. příklad 256 děleno s 2 na třetím: 256 we shift to the right three times and the result is 32.

>>

Popis

par1 >> par2
Použitá klíčová slova: >>

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Bitový posun vpravo:
x = 8 >> 1;    // x = 4
y = 0xff >> 4;   // y = 15
z = (x >> 2) >> 2; // z = 0

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vpravo:
i >> 2
2 >> i
32 >> (0xA >> 2) >> 1

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
(32 >>2)
2 >> 2

shr

Popis

par1 shr par2
Použitá klíčová slova: shr

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Bitový posun vpravo:
x := 8 shr 1;    // x = 4
y := $ff shr 4;   // y = 15
z := (x shr 2) shr 2; // z = 0

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vpravo:
i shr 2
2 shr i
32 shr ($A shr 2) shr 1

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
(32 shr 2)
2 shr 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk