Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo: CDbl, double

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

CDbl

Popis

 CDbl (expr)
Použitá klíčová slova: cdbl

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074

double

Popis

 double (expr)
Použitá klíčová slova: double

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo:
x:= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
y:= 123456789;     // y = 123456789.0
y :=double((x * y));     // y = 387850941.35821074

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk