Bitová nonekvivalence: ^, xor

Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivalence je u šifrování, protože má takovou vlastnost když znovu použijeme na výsledek stejnou masku tak dostaneme zpet původní vstup, takže role masky si lze představit jako klíč. funguje následovně: jestliže bity mají stejnou hodnotu tak výsledek je 0, a když hodnota bitů je odlišná pak výsledek bude 1. okrem šifrovanie je možné použitie ešte u výmeny hodnoty dvoch rovnako veľkých premenných, v tomto prípade výhodou je že nie je potreba pužíť tretej premenné.

^

Popis

par1 ^ par2
Použitá klíčová slova: ^

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Bitová nonekvivalence:
x = 123 ^ 25;   // x = 98
y = x ^ 25;    // y = 123
z = x ^ 123;    // z = 25

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová nonekvivalence:
i ^ j
0xAC ^ k
631 ^ (0xF0 ^ k)

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
0x1A ^ 0x1A

xor

Popis

par1 xor par2
Použitá klíčová slova: xor

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití Bitová nonekvivalence:
x = 123 xor 25   ' x = 98
y = x xor 25    ' y = 123
z = x xor 123    ' z = 25

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová nonekvivalence:
i xor j
&HAC xor k
631 xor (&HF0 xor k)

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
&H1A xor &H1A

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk