Bitový součin: &, and

Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu. název smazání bitu dostal po operátoru logický součin:výsledek je pravda jen v tom případe jestlize oba vstupy jsou splněny, ve všech ostatních situacích je výsledek nepravda. převedena na proměnné znamená, že pouze ty bity zůstanou nastaveny na hodnotu 1, kde oba vstupy byla 1 jinak vynuluje. tuto vlastnost můžeme využít například na dotazování na hodnotu konkretního bitu následovně: například když nás zaujímá hodnota 3-ho bitu, tak provedeme bitový součin nad proměnnou a číslem 4, jestliže výsledek je roven 4 tak to znamená že bit je nastaven, a když ne tak bit je 0. a proč jsem vybral číslo 4 za příklad? číslo 4 zobrazen v bitové podobě: 0100, pouze třetí bit je nastaven na 1, přesně to, co chceme testovat.

&

Popis

par1 & par2
Použitá klíčová slova: &

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Bitový součin:
x = 0xf & 0xff;   // x = 0xf
y = 5 & 3;      // y = 1
z = (x & 5) & y;   // z = 1

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součin:
i & j
0xabcd & k
2 & (i & 4)

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
z = ~(x & 5) & y
(i & j)
0xff & 0x05
(i & 4)
(i & j)

and

Popis

par1 and par2
Použitá klíčová slova: and

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Možné použití Bitový součin:
x = &Hf and &Hff   ' x = 0xf
y = 5 and 3      ' y = 1
z = (x and 5) and y   ' z = 1

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součin:
i and j
&Habcd and k
2 and (i and 4)

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
(i and 4)
a and b
&Hff and &H05
(i and j)
(i and j)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk