Bitová negace: ~, not

Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová negace nebo bitové popírání. funguje na základe logické negace, je-li vstup 0, pak výstup je 1, a je-li vstup 1 výsledek je 0. například možné použítí je v smazání bitů, nebo u nastavení pro zjednodušení vytvoření masky. například u jedné proměnné chceme nastavit do 1 všecky bity mimo prvních 3 bitů, v tom případe budeme použít bitový součet, ktomu potřebujeme jednu masku co v případe 16 bitové proměnné je číslo 65528, s použitím bitové negace mužeme použít jednoduchší formu číslo 7. úvaha je následující, s výjimkou prvních tří bitů chceme nastavit bity na 1, ktomu potřebujeme takovou masku kde jsou první tři bity 0 a ostatní 1, toho opak je první tří bity jsou 1 ostatní 0, toto číslo je jednoduché vypočítat a pak aplikujeme bitovou negaci a máme hotovo.

~

Popis

~ par1
Použitá klíčová slova: ~

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Bitová negace:
x = ~(32 >>2);    // x = -9
y = ~x;       // y = 8
z = ~(x & 5) & y;  // z = 8

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová negace:
~i
~0xabcd
~(i & 4)

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
~ 2

not

Popis

not par1
Použitá klíčová slova: not

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | Free Pascal | Object Pascal | Pascal

Příklady

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitová negace:
not i
not&Habcd
not(i and 4)

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
not a
not 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk