Explicitní konverze na logický typ: Boolean, CBool

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na logický typ

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;     // b = true
bool b2 = x && y;  // b2 = false
bool b3 = (bool) 0; // b3 = false

Boolean

Popis

 Boolean (expr)
Použitá klíčová slova: boolean

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
JavaScript | Object Pascal | Free Pascal | Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;     // b = true
b2:= x and y;  // b2 = false
b3:= Boolean( 0); // b3 = false

CBool

Popis

 CBool (expr)
Použitá klíčová slova: cbool

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x     ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y  ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0) ' b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na logický typ v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk