16bitové bezznaménkové číslo: ushort, UInt16, unsigned short, word

Datový typ 16bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 16bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 65535.

ushort

Popis

 ushort
Použitá klíčová slova: ushort
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C#

Příklady

Příklad

Možné použití 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

UInt16

Popis

 UInt16
Použitá klíčová slova: uint16
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
ushort x=280;      // x = 280
ushort y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (ushort)(x * y);  // z = 35840

unsigned short

Popis

 unsigned short
Použitá klíčová slova: short unsigned
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Příklady

C

Možné použití 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 65535;
unsigned short x=280;      // x = 280
unsigned short y = 1025 % 8;  // y = 128
y = (unsigned short)(x * y);  // z = 35840

word

Popis

 word
Použitá klíčová slova: word
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 16bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 65535;
x:=280;      // x = 280
y:= 1025 mod 8;  // y = 128
y := word((x * y));  // z = 35840

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
16bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk