Přiřazení: =, :=

Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do proměné. je to možné použít na jakýkoliv datový typ s jedinou podmínkou, že první parametr (leva strana) musi být nejaký příjímač hodnoty, třeba proměnná. v závislosti na programovací jazyk můžu být rozdílné podmínky pro přiřazení hodnoty do proměnných, třeba na základe závislosti na typu.

=

Popis

var =expression;
Použitá klíčová slova: =

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234;     // x = 1.234
y = x * 3.14;   // y = 3.87476
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
ret = j<i;
a2 = !true;
z = (x+y+30)+3;
i = i-5;
y = x / 0.5;
x =0;

:=

Popis

var :=expression;
Použitá klíčová slova: :=

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Přiřazení:
x := 1.234;     // x = 1.234
y := x * 3.14;   // y = 3.87476
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
a := 4 >= 2;
i:=10;
z := (x+y+30)+3;
z := (x * 2 div y +5);
y:= false;

=

Popis

var =expression
Použitá klíčová slova: =

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Přiřazení:
x = 1.234     ' x = 1.234
y = x * 3.14   ' y = 3.87476
if y<5 then
  y = y/ 3.14  ' y = 1.234
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
do
 i=i+1
 if i=3 then
  exit do
end if
loop until (i=10)
z = (x-y)-30.5
z = (x * 2 / y +5)
z = x xor 123
a = 4 >= 2
V jiných jazycích: en hu cz sk