Explicitní konverze na 32bitové celé číslo: CInt, CLong, integer, longint

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648; ymax = 2147483647;
int x= -12345;     // x = -12345
int y = -(15123 div 70);// y = -216
z = (int)(x * y);    // y = 2666520

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá klíčová slova: cint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345     ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))    ' y = 2666520

CLong

Popis

 CLong (expr)
Použitá klíčová slova: clong

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic

Příklady

Basic

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As long= -12345     ' x = -12345
Dim y As long= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CLong((x * y))    ' y = 2666520

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá klíčová slova: integer

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

longint

Popis

 longint (expr)
Použitá klíčová slova: longint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové celé číslo:
xmin := -2147483648; ymax := 2147483647;
x:= -12345;     // x = -12345
y:= -(15123 div 70);// y = -216
z := integer((x * y));    // y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk