Deklarace automatické proměnné: Dim =, Dim As =

Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.

Deklarace automatické proměnné

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá klíčová slova: =
Data:
 • name -

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití Deklarace automatické proměnné:
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
short y = -(1500 % 60);
int y = -(15123 div 70);
bool b2 = x && y;
double y = 123456789;
ulong y = 10250 div 8;
ushort y = 1025 % 8;

Deklarace automatické proměnné

Popis

type name =init_value;
type name =init_value , name = init_value;
Použitá klíčová slova: =
Data:
 • name -

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Příklady

C

Možné použití Deklarace automatické proměnné:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;      // x = -5
signed char y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (signed char)(x * y);  // z = 15

C

Další kousky ukázkových kódu:
long y = -(15123 / 70);
unsigned char y = 15 % 4;
double y = 123456789;
short y = -(1500 % 60);
unsigned short y = 1025 % 8;
unsigned long y = 1025 / 8;

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name As type = init_value
Použitá klíčová slova: = as dim
Data:
 • name -

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As long= -12345
Dim x As integer= -1234
Dim x As double= 3.14159265359
Deklarace automatické proměnné v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk