8bitové celé číslo: sbyte, Int8, signed char, shortint, byte

Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 8bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -128 do 127.

sbyte

Popis

 sbyte
Použitá klíčová slova: sbyte
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C#

Příklady

Příklad

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
sbyte x= -5;      // x = -5
sbyte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (sbyte)(x * y);  // z = 15

Int8

Popis

 Int8
Použitá klíčová slova: int8
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
Int8 x= -5;      // x = -5
Int8 y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (Int8)(x * y);  // z = 15

signed char

Popis

 signed char
Použitá klíčová slova: signed char
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Příklady

C

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
signed char x= -5;      // x = -5
signed char y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (signed char)(x * y);  // z = 15

shortint

Popis

 shortint
Použitá klíčová slova: shortint
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;      // x = -5
y:= -(15 mod 4);  // y = -3
y := shortint((x * y));  // z = 15

byte

Popis

 byte
Použitá klíčová slova: byte
Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Java

Příklady

Java

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
byte x= -5;      // x = -5
byte y = -(15 % 4);  // y = -3
y = (byte)(x * y);  // z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
8bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk