Datové typy

Logický typ
 bool

 boolean

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
short y = -(1500 % 60);
long y = -(1512345 div 70);
ushort y = 1025 % 8;
ulong y = 10250 div 8;
double y = 123456789;
sbyte y = -(15 % 4);
V jiných jazycích: en hu cz sk