Logický typ: bool, boolean

Jeden typ který se používá na ukládání logických hodnot. může nabrat dvě hodnoty: pravda, nepravda.

bool

Popis

 bool
Použitá klíčová slova: bool
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;     // b = true
bool b2 = x && y;  // b2 = false
bool b3 = (bool) 0; // b3 = false

boolean

Popis

 boolean
Použitá klíčová slova: boolean
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | Java | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Object Pascal

Možné použití Logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;     // b = true
b2:= x and y;  // b2 = false
b3:= Boolean( 0); // b3 = false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk