32bitové bezznaménkové číslo: uint, UInt32, unsigned long, longword, unsigned int, uinteger

Datový typ 32bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 32bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 4294967295.

uint

Popis

 uint
Použitá klíčová slova: uint
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;      // x = 70000
uint y = 1025 div 8; // y = 128
y = (uint)(x * y);   // z = 875043750

UInt32

Popis

 UInt32
Použitá klíčová slova: uint32
Kompatibilní programovací jazyky:
C#

Příklady

Příklad

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
UInt32 x=70000;      // x = 70000
UInt32 y = 1025 div 8; // y = 128
y = (UInt32)(x * y);   // z = 875043750

unsigned long

Popis

 unsigned long
Použitá klíčová slova: long unsigned
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++

Příklady

C

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
unsigned long x=70000;      // x = 70000
unsigned long y = 1025 / 8; // y = 128
y = (unsigned long)(x * y);   // z = 875043750

longword

Popis

 longword
Použitá klíčová slova: longword
Kompatibilní programovací jazyky:
Free Pascal | Object Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;      // x = 70000
y:= 1025 div 8; // y = 128
y := longword((x * y));   // z = 875043750

unsigned int

Popis

 unsigned int
Použitá klíčová slova: int unsigned
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual C++ .NET

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
unsigned int x=70000;      // x = 70000
unsigned int y = 1025 / 8; // y = 128
y = (unsigned int)(x * y);   // z = 875043750

uinteger

Popis

 uinteger
Použitá klíčová slova: uinteger
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000      ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8 ' y = 128
y = CUInt((x * y))   ' z = 875043750

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
32bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk