Cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda: repeat until, do loop until

Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po každé iteraci je podmínka testována, či byla splnena. v případě, že daná podmínka je nepravda, pak cyklus bude pokračovat v běhu, opačném případě bude dokončena.

repeat until

Popis

repeat statements until condition;
Použitá klíčová slova: repeat until

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Příklad

i=10;
repeat --i; until ( i == 0);
repeat {
  i++;
  if (i==3)
    break;
} until (i==10);

do loop until

Popis

do
statements
loop until condition
Použitá klíčová slova: do until loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

i=10
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
do
  i=i+1
  if i=3 then
    exit do
end if
loop until (i=10)
Cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk