Dělení: /

Dělení je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel.

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Dělení:
x = 64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = (x * 2 / y +5);// z=1.1

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
i / 0xab
27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
(x / 5)
y = y/ 3.14
y = x / 0xa
50 / i
y = x / 0xa
x >= y / 5

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java

Příklady

C

Možné použití Dělení:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

C

Další kousky ukázkových kódu:
y = y/ 3.14
(float)50 / i
y = (float)x / 0xa
((float)x / 5)
x >= (float)y / 5
y = (float)x / 0xa

/

Popis

par1 / par2
Použitá klíčová slova: /

Vstup


Výstup

Poznámka: Pokud chceme jako výsledek celé číslo tak použijme operáciu celo číselné delenie anebo pomocí nekteré zaokrouhlovací funkce mužeme výsledek překonvertovat na celé číslo.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript

Příklady

C

Možné použití Dělení:
x = (float)64 / 8;   // x=8
y = x / 0.5;   // y=16
z = ((float)(x * 2) / y +5);// z=1.1

C

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Dělení:
(float)i / 0xab
(float)27 / 3
(2.5 / 2 + 1.25) + 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk