Visual Basic - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití závorky:
x = 90 mod 8    ' x = 2
y = 15 mod 4    ' y = 3
z = (x mod y) mod 5' z = 2

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
CSng((x * y))
CUShort((x * y))
-(1500 mod 60)
CUInt((x * y))
(b or c) or a
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V jiných jazycích: en hu cz sk