Logický součet: ||, or, OrElse

Logický součet funguje následovně: jen v tom případě je výsledek nepravda jestlize oba vstupy jsou nepravdivé, ve všech ostatních případech je výsledek pravda. v následující tabulce naleznete všechny možnosti:
abx
nepravdanepravdanepravda
nepravdapravdapravda
pravdanepravda pravda
pravdapravda pravda
informace k tabulce: a, b jsou vstupy, x je výsledek

||

Popis

par1 || par2
Použitá klíčová slova: ||

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false || false; // a1 = false
a2 = false || true; // a2 = true
a3 = true || false; // a3 = true
a4 = true || true; // a4 = true

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
(10 >a || a<5)
a || true
j > 128 || false

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.
Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Object Pascal

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 := false or false; // a1 = false
a2 := false or true; // a2 = true
a3 := true or false; // a3 = true
a4 := true or true; // a4 = true

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
j > 128 or false
a or true
(10 >a or a<5)

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Oba operandy se vyhodnocují nezávisle na hodnote prvního operandu.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false or false ' a1 = false
a2 = false or true ' a2 = true
a3 = true or false ' a3 = true
a4 = true or true ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b or c) or a
a or true
a>1 or a<100

Visual Basic .NET

Další kousky ukázkových kódu:
(10 >a or a<5)
a or true
j > 128 or false

OrElse

Popis

par1 OrElse par2
Použitá klíčová slova: orelse

Vstup


Výstup

Jestliže první operand je pravda, tak druhý operand se už nevyhodnocuje.
Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = false OrElse false ' a1 = false
a2 = false OrElse true ' a2 = true
a3 = true OrElse false ' a3 = true
a4 = true OrElse true ' a4 = true

Visual Basic .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Logický součet:
(b OrElse c) OrElse a
a OrElse true
a>1 OrElse a<100

Můžete to najít v následujících kolekcích: Logické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk