Odčítání: -

Odčítání je matematická operace, je možné použít v případe celých i reálných čísel. z prvního operandu odečítává druhý operand. z toho vyplývá že není asociatívní.

-

Popis

par1 - par2
Použitá klíčová slova: -

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET | FreeBASIC | C | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Odčítání:
x = 95 - 5;     // x=90
y = 100- x;     // y=10
z = (x-y)-30.5; // z = 49.5

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Odčítání:
i - 10
3.14 - 1
if (i - 10 >0) i = i-5;

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
100 - 2
(j - 8)
i = i - 1
x = 10 * 5 -j
y=y-1
(10 - j * 0.5)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Aritmetické operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk