C# - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Příklady

C#

Možné použití závorky:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

C#

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

C#

Další kousky ukázkových kódu:
(ulong)(x * y)
(b || c) || a
(x-y)-30.5
128 << (j <<(3 + i))
~(i & 4)
(byte)(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk