Řádkový komentář: //, ', REM, #

V případe jednořádkového komentáře od výchozí značky až do konce řádku každý znak je interpretován jako komentář. na tyto znaky nebude brán zřetel.

//

Popis

//
Použitá klíčová slova: //
Data:
 • text -
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | Object Pascal | Free Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y; // x = xy
// y = 123;
if (x > 0) // x == true
  x=5;

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
 // a4 = true
 // z=333
 // z = 49.5
// z=1.1
 //
 // z = 0

'

Popis

'
Použitá klíčová slova: '
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
   ' x=90
  ' x = 2
     ' x = 3
    ' x=7
     ' a = false
     ' x = -12345

REM

Popis

REM
Použitá klíčová slova: rem
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Řádkový komentář:
x = 5 * y ' x = xy
' y = 123;
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if

#

Popis

#
Použitá klíčová slova: #
Data:
 • text -
Kompatibilní programovací jazyky:
PHP

Příklady

PHP

Možné použití Řádkový komentář:
$x = 5 * $y; # x = xy
# y = 123;
if ($x > 0) # x == true
  $x=5;
V jiných jazycích: en hu cz sk