Podmíněný příkaz: if, if else, if then, if then else, if then end if, if then else end if

Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky podmíněného příkazu můžeme řídit běh programu ve dvou směrech. jestliže je podmínka splněna bude pokračovat běh programu v prvním směru, pokud ne tak druhém směru. pod směry programu myslim buď příkaz anebo blok příkazů.

if, if else

Popis

if (condition) statement1
if (condition) statement1 else statement2
Použitá klíčová slova: if else

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Podmíněný příkaz:
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
if (i < 10) i = 10; else i=1;

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
if (i==5)
  break;
if ( y > 32 ) 
  c=true;
if ( x == 5 )
  --y;
if (y<5)
  y = y/ 3.14;  // y = 1.234
if (i - 10 >0) i = i-5;

if then, if then else

Popis

if condition then statement1;
if condition then statement1 else statement2;
Použitá klíčová slova: if else then

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Podmíněný příkaz:
if i > 10 then
begin
i :=10;      i := i - 1;  inc(i);
end;
if i < 10 then i := 10 else i:=1;

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);
if x = 5 then
  dec(y);
if y<5 then
  y := y/ 3.14;  // y = 1.234
if x>$abc then
 y := x / $a;  // y = 466
if y < 100 then 
  inc(x);

if then end if, if then else end if

Popis

if condition then
statements1
end if
if condition then
statements1
else
statements2
end if
Použitá klíčová slova: if else then end

Vstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

Možné použití Podmíněný příkaz:
if i > 10 then
i =10
      i = i - 1
  i=i+1
end if
if i < 10 then
 i = 10
 else
 i=1
end if

Basic

Další kousky ukázkových kódu:
do while i<20
 i= i+2
 if i=16 then
  continue while
 end if
 x=x+1 
loop
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
do
 i=i+1
 if i=5 then
  exit do
end if
loop while i <10
if x>&Habc then
 y = x / &Ha  ' y = 466
end if
if x > 0 then ' x == true
  x=5
end if
if x = 5 then
  y=y-1
end if
V jiných jazycích: en hu cz sk