Visual C++ - Závorky: ( )

Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení výrazu, jinak řečeno můžeme přepsat prioritů operátorů.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Příklady

Visual C++ .NET

Možné použití závorky:
x = 90 % 8;    // x = 2
y = 15 % 4;    // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Visual C++ .NET

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci závorky:
i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Visual C++ .NET

Další kousky ukázkových kódu:
(int)(x * y)
(i & j) != 64
(j + 10) <= 128
(i & j) < 128
(j - 8) == 5.123
(unsigned short)(x * y)
V jiných jazycích: en hu cz sk